ترازوی فروشگاهی کمری ظرفیت ۴۰کیلوگرم


820,000 تومان 750,000 تومان

تخفیف : 70,000 تومان