نرم افزار حسابداری کاسپین کد۲۰۰s نسخه پایه

نرم افزار حسابداری کاسپین کد۲۰۰s نسخه پایه


نقد و بررسی : نرم افزار حسابداری کاسپین کد۲۰۰s نسخه پایه

توضیحات کالا

بازرگانی (انبار – فروش – دریافت وپرداخت ) امکان ارسال فایل الکترونیک ttms دارایی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– امکان تعریف شناسنامه کاری مشتری به صورت کامل وجامع .

– امکان تعریف شناسنامه کالا برای هر یک از کالا ها بصورت جداگانه .

– کنترل ورود و خروج کالاها به انبار به صورت مستقل (کاردکس کالا).

– امکان تعریف کد کالا برای کالای انبار.

– کنترل موجودی کالاهای انبار به صورت لحظه ای و چاپ و نمایش آن.

– امکان ثبت موجودی اول دوره برای هر کالا.

– امکان تعریف واحد کالا به هر تعداد (عدد و کارتن).

– امکان گروه بندی کالا ها در هر انبار به صورت کامل .

– تهیه بانک اطلاعاتی از مشتریان به صورت کامل .

– امکان تعیین سقف اعتبار خرید برای هر مشتری .

– امکان معرفی کالاها همراه با کد کالا وموجودی اول دوره .

– امکان کنترل عملیات کالا ها با دو واحد به صورت مستقل .

– گزاشات نموداری خرید وفروش.

– امکان ثبت برگشت از خرید کالا با عملیات مربوطه .

– امکان ثبت فاکتور فروش با کنترلهای ویژه.

– امکان ثبت برگشت از فروش با عملیات مربوطه .

 ،،، ،،، – کنترل موجودی و اجازه صادر شدن فاکتور یا حواله ، بیش از موجودی .

 ،،، ،،، – امکان چندین نوع چاپ فرم های فاکتور فروش وخرید ومرجوعی وضایعات .

 ،،، ،،، – امکان کسر موجودی کالا در انبار در هنگام صدور فاکتور به صورت اتوماتیک .

 ،،، ،،، – کنترل حساب مشتری به صورت اتوماتیک وبه روز نمودن آن در هنگام صدور فاکتور .

 ،،، ،،، – امکان ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت کامل و با مشخصات جزیی.

 ،،، ،،، – امکان ثبت دریافت و پرداخت بر روی فروش یا خرید خاص .

 ،،، ،،، – عمل نمودن فاکتور های سیستم (خرید و فروش و….) به روش مقداری و ریالی .

 ،،، ،،، – گرفتن راس مشترک روی اسناد دریافتنی و پرداختنی بر اساس تاریخ چک ها یا دلخواه .

 ،،، ،،، – امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری و سیستم انبار.

 ،،، ،،، – سیستم های خطا گیر وکنترل عبور اول ودوم خطاگیری سیستماتیک .

 ،،، ،،، – عمل نمودن کلیه عملیات فاکتور بر اساس نام (نام مشتری ونام کالا و …).

– امکان کنترل مانده حساب مشتری به صورت لحظه ای.

– ورود اطلاعات کالا وتعریف ۶ نرخ فروش برای هر کالا ونمایش آخرین قیمت خرید.

 ،،

نکته : با توجه به اینکه این نوع برنامه حسابداری دارای قفل نرم افزاری جهت استفاده می باشد لذا بعد از فروش  و کد گرفتن توسط خریدار قابل مرجوع کردن نیست

– ورود دریافت وپرداخت اشخاص .

– ورود تخفیف مجزا از فاکتور فروش برای مشتری .

– صدور قبض دریافت و پرداخت چک ونقدی و چاپ انواع چک از بانک های مختلف .

– گزارش کلیه چک های دریافتنی یا پرداختنی با بیش از ۱۰۰ حالت گزارش ترکیبی .

– گزارش متنوع فروش بر اساس نام مشتری و نوع کالا و درخواست وزارت دارایی .

– گزارش دریافت وپرداخت به صورت کلی و جزیی و بر اساس بدهکار ، بستانکار .

– گزارش متنوع خرید ، بر اساس خریدار ونوع کالاو …

– اخذ گزارشات خرید وفروش و ضایعات ،بر اساس تعداد و ریال واز تاریخ تا تاریخ .

– گزارشات مختلف بانکی (لیست اسناد واگذاری و پیگیری برای بانک هاو…).

– گزارش از گردش یک کالا یا تمام کالاهای انبار با فیلترهای متعدد و کافی .

– گزارش از کالاهای موجود ،بدون موجود ،راکد و کل کالاها با فیلترهای متعدد .

– گزارش از اطلاعات مشتریان با فیلتر های مختلف .

– امکان انجام کپی پشتیبانی وبازیابی .

 ،،، ،،، – امکان تعیین کلیه تعاریف سیستم و تغییر آن به صورت دلخواه

و ارائه فاکتور مورد تایید به اداره دارایی

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...

پیگیری سفارش
لیست مقایسه