نرم افزار حسابداری کاسپین کد ۲۰۲s

نرم افزار حسابداری کاسپین کد ۲۰۲s


نقد و بررسی : نرم افزار حسابداری کاسپین کد ۲۰۲s

 • امكان تعريف شناسنامه كاري مشتري به صورت كامل و جامع
 • امكان تعريف شناسنامه كالا براي هر يك از كالاها به صورت جداگانه
 • اجراي عمليات در اطلاعات مالي سالهاي فعال
 • تكرار اسناد با شماره و تاريخ جديد و اخذ سند معكوس
 • امكان نگهداري اطلاعات مالي به صورت سنواتي و دستيابي به آنها در زمانهاي دلخواه
 • كنترل ورود و خروج كالاها به انبار به صورت مستقل (كاردكس كالا)
 • صدور پيش فاكتور فروش با تاريخ اعتبار معين
 • امكان تعريف كد كالا براي كالاهاي انبار
 • كنترل موجودي كالاهاي انبار به صورت لحظه اي و چاپ و نمايش آن
 • امكان ثبت موجودي اول دوره براي هر كالا
 • امكان تعريف واحد كالا به هر تعداد (عدد وكارتن)
 • امكان گروه بندي كالاها در هر انبار به صورت كامل
 • تهيه بانك اطلاعاتي از مشتريان به صورت كامل
 • امكان تعريف سقف اعتبار خريد براي هر مشتري
 • امكان معرفي ويزيتور و همچنین كنترل پورسانت و فروش هر ويزيتور
 • ارتباط با سيستم انبار محصول و انتقال مكانيزه در خواست به انبار و بالعكس
 • امكان معرفي كالاها همراه با كد كالا و موجودي اول دوره
 • امكان كنترل عمليات كالاها با دو واحد به صورت مستقل
 • گزارش سود فروش بر مبناي Lifo و بر مبناي Fifo و ميانگين
 • تعريف انواع وام هاي در يافتي و محاسبه اقساط و بهره و دير كرد وام
 • گزارشات نموداري خريد و فروش
 • امكان ثبت برگشت از خريد كالا با عمليات مربوطه
 • امكان ثبت فاكتور فروش با كنترلر هاي ويژه
 • تهيه گزارش مقايسه اي عملكرد دوره اي با اهداف برنامه ريزي در سطوح مختلف
 • امكان ثبت برگشت از فروش با عمليات مربوطه
 • كنترل موجودي و اجازه صادر شدن فاكتور و حواله ، بيش از موجودي
 • امكان چندين نوع چاپ فرم هاي فاكتور فروش و خريد و مرجوعي و ضايعات
 • امكان كنترل اعتبار مشتري در هنگام صدور حواله فروش و اتخاذ تصميم مناسب
 • امكان كسر موجودي كالا در انبار در هنگام صدور فاكتور به صورت اتوماتيك
 • كنترل حساب مشتري به صورت اتوماتيك و به روز نمودن آن در هنگام صدور فاكتور
 • امكان ثبت اسناد دريافتني و پرداختني به صورت كامل و با مشخصات جزيي
 • امكان محاسه وزن هر محموله براي انتخاب ظرفيت مناسب
 • امكان ثبت دريافت و پرداخت بر روي فروش يا خريد خاص
 • عمل نمودن فاكتور هاي سيستم ( خريد و فروش و …) به ارزش مقداري و ريالي
 • اعمال تخفيف فروش موردي يا ضابطه منو بر اساس نوع فروش ، گروه كالا و …
 • گرفتن راس مشترك روي اسناد دريافتني و پرداختني بر اساس تاريخ چك ها يا دلخواه
 • اخذ نمودارهاي آماري مختلف بر اساس فروش ، خريد و …
 • تهيه آمار فروش توسط نماينده
 • امكان ارتباط با نرم افزار حسابداري و سيستم انبار
 • سيستم هاي خطا گير و كنترل عبور اول و دوم خطا گيري سيستماتيك
 • عمل نمودن كليه عمليات فاكتور بر اساس نام ( نام مشتري و نام كالاو …)
 • تعريف دسته چك و كنترل هوشمند اسناد پرداختني بر اساس سريال دسته چك
 • ورود دو ويزيتور در فاكتور (ويزيتور و مامور پخش)
 • امكان كنترل مانده حساب مشتري به صورت لحظه اي
 • طراحي نرم افزار به زبان برنامه نويسي #C

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...

پیگیری سفارش
لیست مقایسه